.com

Công Ty TNHH - SX- TM - DV Nhựa Phú Hải

Địa chỉ: Khu 4 - Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 04 33 678 618 - Fax: 04 33 678 625


SẢN PHẨM MỚI

HỖ TRỢ

BỘ HÚT GIẾNG ĐÀO MSP PH1C01

CÔNG TY NHỰA PHÚ HẢI GIỚI THIỆU BỘ HÚT SÂU DÀNH CHO GIẾNG ĐÀO  ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐƯỜNG HỒI SONG SONG VỚI ĐƯỜNG HÚT DỄ LẮP ĐẶT HÚT SÂU TỐT NƯỚC RA NHIỀU

NHÀ CUNG CẤP