.com

Công Ty TNHH - SX- TM - DV Nhựa Phú Hải

Địa chỉ: Khu 4 - Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 04 33 678 618 - Fax: 04 33 678 625


SẢN PHẨM MỚI

HỖ TRỢ

VAN HÚT SÂU NHẤN 60 HAI ROĂNG MỘT CỬA MSP PH1B01

BỘ VAN HÚT SÂU NHẤN 60 HAI ROĂNG MỘT CỬA RẼ SỬ DỤNG HÚT SÂU TỐT LƯU LƯỢNG NHIỀU SẢN PHẨM ĐƯỢC CHIA LÀM HAI LOẠI PH1B01 LỖ BÉC PHUN 10 LY HÚT SÂU 25 M    PH1B02 LỖ BÉC PHUN 8LY HÚT SÂU 30 M

NHÀ CUNG CẤP