.com

Công Ty TNHH - SX- TM - DV Nhựa Phú Hải

Địa chỉ: Khu 4 - Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 04 33 678 618 - Fax: 04 33 678 625


SẢN PHẨM MỚI

HỖ TRỢ

BỘ KHÓA NHẤN ROĂNG ĐUÔI 48 HAI CỬA MSP PH2A02

Công ty nhựa phú hải/ giới thiệu sản phẩm. bộ khóa nhấn roăng đuôi 48 hai cửa  1loại  lỗ béc phun 8ly hút sâu 30 mét /2 loại  lỗ béc phun 10 ly hút sâu 25                      

NHÀ CUNG CẤP