.com

Công Ty TNHH - SX- TM - DV Nhựa Phú Hải

Địa chỉ: Khu 4 - Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 04 33 678 618 - Fax: 04 33 678 625


SẢN PHẨM MỚI

HỖ TRỢ

BỘ HÚT SÂU NHẤN 48 BA ROĂNG MỘT CỬA MSP PH1A02

Công ty nhựa phú hải giới thiệu sản phẩm mới. Hệ thống hút sâu bộ nhấn 48 ba roang  1 cửa  MSP PH1A02. loại nhấn 48.béc  phun 8ly hút sâu 30m/  MSP PH1A01 loại nhấn 48 béc phun 10ly hut sâu 25m  /đặc điểm bộ nhấn3 roăng  được thiết kế 1 cửa hồi thoáng hơn. Cao áp tốt hơn hút sâu hơn lưu lượng nước ra nhiều và dễ sử dụng.

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới


BỘ KHÓA NHẤN ROĂNG ĐUÔI 48 HAI CỬA MSP PH2A02

BỘ KHÓA NHẤN ROĂNG ĐUÔI 48 ĐƯỢC THIẾT  HAI ĐƯỜNG HỒI  LÊN CAO ÁP TỐT HƠN HÚT SÂU HƠN . KHI SỬA CHỮA MỞ ROĂNG ĐUÔI NHẢ  BỎ CỘT NƯỚC RÚT LÊN RẤT NHẸ  SẢN PHẨM ĐƯỢC CHIA LÀM HAI LOẠI  PH2A01 LỖ BÉC PHUN 10 LY HÚT SÂU 25M    PH2A02 LỖ BÉC PHUN 8LY HÚT SÂU 30M 


Van hút sau hai cửa

Van hút sâu hai cửa

NHÀ CUNG CẤP